Internetinės parduotuvės taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja bendrąsias naudojimosi internetinės parduotuvės www.vitaminaiplius.lt sąlygas ir tvarką bei nustato bendrąsias Pardavėjo ir Pirkėjo tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę ir kitas sąlygas.

1.2. Internetinėje parduotuvėje www.vitaminaiplius.lt veiklą vykdo 1 pardavėjas:

1.2.1. MB „Baltic Web Agency“, juridinio asmens kodas 306277249, veiklos adresas: Kalvarijų g. 151, LT-08221 Vilnius, tel. Nr. +370 601 67626

Toliau šiose Taisyklėse įmonė įvardijama kaip – Pardavėjas.

1.3. Jeigu Pirkėjo prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, pirkimo pardavimo sutartis laikoma sudaryta su MB „Baltic Web Agency“ ir Pardavėjas pagal šių Taisyklių sąlygas yra MB „Baltic Web Agency“.

1.4 Šiose Taisyklėse Pirkėjas yra bet kuris fizinis ir (ar) juridinis asmuo, kuris perka ir (ar) užsisako prekių internetinėje parduotuvėje www.vitaminaiplius.lt ar naudojasi kitomis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.5. Šiose taisyklėse darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.

1.6. Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi laikantis ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų taikomų teisės aktų reikalavimų. Informacija apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, apimtį, gavėjus, saugojimo terminus Pirkėjams teikiama šios interneto svetainės privatumo politikoje, taip pat pranešimuose, apie internetinėje parduotuvėje registruotų pirkėjų duomenų tvarkymą, kurie pateikiami greta prekių krepšelio. Siekiant įvykdyti Pirkėjo užsakymus dėl užsakomų produktų, Pardavėjas turi tvarkyti su Pirkėjo užsakymu susijusius duomenis. Jeigu Pirkėjas nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis turi neteikti užsakymų dėl produktų įsigijimo.

1.7. Internetinė parduotuvė www.vitaminaiplius.lt yra mažmeninės prekybos parduotuvė, kuri orientuota į asmenis, įsigyjančius prekes ir (ar) paslaugas asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti, kurie nesusiję su verslu, prekyba, amatu ar profesija. Juridiniai asmenys internetinėje parduotuvėje gali užsisakyti prekių tik turėdami galutinio vartojimo tikslą.

1.8. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.vitaminaiplius.lt, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjas neturi galimybės įsigyti ir (ar) užsakyti prekių ir (ar) paslaugų, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ar su jomis nesutinka.

1.9. Tais atvejais, kai Asmuo iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.10. Internetinė parduotuvė www.vitaminaiplius.lt prekybą vykdo tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.11. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus bei veiklą kontroliuojančių institucijų rekomendacijas. Apie Taisyklių pakeitimus Pardavėjas informuoja interneto svetainėje www.vitaminaiplius.lt ar kitais pasirinktais būdais. Taip pat Taisyklių pradžioje matosi aktualios Taisyklių redakcijos data – t.y. Taisyklių koregavimo data.

1.12. Pirkėjui perkant ar išsirenkant (užsisakant) prekes internetinėje parduotuvėje www.vitaminaiplius.lt, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu. Todėl kiekvieną kartą prieš pirkdamas ar užsakydamas prekes, Pirkėjas turėtų susipažinti su Taisyklėmis, nes kiekvieną kartą apsipirkdamas ar užsakydamas iš naujo patvirtina sutikimą su jomis. Asmuo, nepatvirtinęs, jog susipažino ir sutinka su Taisyklėmis, negali pirkti ar užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje www.vitaminaiplius.lt

1.13. Pirkėjas, užsiregistruodamas besąlygiškai patvirtina, kad jis turi teisę pirkti internetinėje parduotuvėje www.vitaminaiplius.lt

1.14. Draudžiama automatiniu būdu rinkti (web scraping) ir skenuoti bet kokius internetinės parduotuvės  www.vitaminaiplius.lt   duomenis, draudžiama automatiniu būdu internetinėje parduotuvėje  www.vitaminaiplius.lt    atlikti kainų ir kitos informacijos stebėjimą, draudžiama automatiniu būdu internetinėje parduotuvėje  www.vitaminaiplius.lt  surinktą informaciją perkelti į kitas informacines sistemas, analizuoti šiuo duomenis ir/ar teikti informaciją kitiems paslaugų teikėjams, web sistemoms ir/ar elektroninėms parduotuvėms. Visus aukščiau išvardintus veiksmus internetinėje pardutuvėje  www.vitaminaiplius.lt   galima atlikti tik turint rašytinį MB „Baltic Web Agency“ sutikimą. Pažeidus šią nuostatą, mūsų bendrovė bus priversta savo pažeistus interesus ginti teisminiu būdu. 

2. Registracija internetinėje parduotuvėje www.vitaminaiplius.lt

2.1. Asmuo, norėdamas įsigyti ar užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje  www.vitaminaiplius.lt  (tapti Pirkėju), turi užpildyti pristatymui ir apmokėjimui skirtus duomenis. Asmuo neužpildęs minėtų duomenų negali pirkti ar užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje www.vitaminaiplius.lt

2.2. Asmuo, norėdamas užsiregistruoti internetinėje parduotuvėje  www.vitaminaiplius.lt  , turi privaloma tvarka užpildyti žvaigždute pažymėtus langelius, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir sugalvotą slaptažodį, susipažinti su Taisyklėmis ir internetinės parduotuvės pirkėjų privatumo politika bei patvirtinti, kad susipažino su šiais dokumentais ir sutinka su internetinės parduotuvės veiklos vykdymo sąlygomis. Prisiregistravus sukuriama Pirkėjo paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti registracijos langeliuose suvesdamas el. pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį.

2.3. Sukūrus Pirkėjo paskyrą, kiekvienas Pirkėjas gali prisijungti ir išreikšti sutikimą dalyvauti lojalumo programoje, siekiant sukurti papildomas naudas ir vertę tarpusavio santykiuose su klientais bei sudaryti galimybę siūlomas prekes internetinėje parduotuvėje  www.vitaminaiplius.lt   įsigyti su specialiais pasiūlymais.  Pirkėjas bet kada gali atšaukti savo sutikimą dalyvauti lojalumo programoje. Tuo tikslu Pirkėjas turi prisijungti prie savo paskyros internetinėje parduotuvėje  www.vitaminaiplius.lt   ir nuimti varnelę, žyminčia sutikimą.

2.4. Pirkėjas turi teisę savo paskyroje keisti pateiktus duomenis, juos papildyti ar pateikti prašymą panaikinti asmens registraciją internetinėje parduotuvėje  www.vitaminaiplius.lt  Panaikinus registraciją, asmuo netenka galimybės pirkti ar užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje  www.vitaminaiplius.lt

3. Prekių užsakymas

3.1. Pirkėjas, norėdamas įsigyti ar užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje  www.vitaminaiplius.lt   , turi užpildyti pristatymui ir apmokėjimui skirtus duomenis.

3.2. Internetinėje parduotuvėje www.vitaminaiplius.lt pirkimo –pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis (Pirkėjas turi pažymėti varnelę prie teiginio „Su Taisyklėmis susipažinau“), užsakymo įvykdymo sąlygomis bei kita papildoma informacija, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“, išskyrus Taisyklių 4-oje dalyje nurodytas išimtis.

3.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, turi pasirinkti užsakymo įvykdymo būdą ir nurodyti prekių atsiėmimo vietą. Prekės gali būti pristatytos vienu iš žemiau nurodytų būdų:

3.3.1. Pirkėjo nurodytu adresu (gyvenamoji vieta ar kitas adresas);

3.4. Visa informacija apie atsiskaitymo tvarką, prekių pristatymo sąlygas bei įkainius paskelbta šiose Taisyklėse ir internetinės parduotuvės  www.vitaminaiplius.lt   skiltyje „Pristatymo ir grąžinimo taisyklės“.

3.5. Internetinėje parduotuvėje  www.vitaminaiplius.lt   minimali užsakymo suma, neįskaičiuojant pristatymo kainos, yra 1,- EUR (vienas Euras). Tai yra minimali suma, kurios nepasiekus Pirkėjo užsakymas vykdomas nebus ir sudaryti pirkimo-pardavimo sutarties galimybės nėra.

3.6. Prekės laikomos užsakytomis tada, kai Pirkėjas jo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakytos prekės rezervuojamos ir užsakymas ruošiamas. Pirkėjui pasirinkus apmokėti už prekes užsakymo pateikimo momentu, užsakymas pradedamas ruošti po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento, apie užsakymo ruošimo pradžią Pirkėją informuojant elektroniniu laišku.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti ar užsakyti prekes internetinėje parduotuvėje  www.vitaminaiplius.lt   vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5.2. Pirkėjas, vadovaudamasis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 str. nuostatomis, turi teisę atsisakyti nuotolinės ar ne prekybos patalpose, taip pat internetu, sudarytos sutarties, Taisyklių 11-oje dalyje nustatyta tvarka.

5.3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pirkėjo pareigos

6.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir sumokėti už jas bei prekių pristatymą. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6.4. Pirkėjas įsipareigoja laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

6.5. Prieš pradėdamas vartoti maisto papildą, Pirkėjas turi perskaityti informacinį lapelį.

7. Pardavėjo teisės

7.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis internetine parduotuve.

7.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

7.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

8. Pardavėjo pareigos

8.1. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės  www.vitaminaiplius.lt  teikiamomis paslaugomis.

8.2. Pardavėjas privalo aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją apie prekių pirkimą dar prieš sudarant sutartį.

8.3. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą į vietą, Pirkėjo nurodytu adresu.

8.4. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui patiekti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o jei Pirkėjas atsisako priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas. Šiuo atveju Pirkėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą. 

8.5. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, užtikrinant jų kokybę ir saugą.

9. Prekių kaina ir atsiskaitymo tvarka

9.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje  www.vitaminaiplius.lt   ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais kartu su teisės aktuose nustatyto dydžio pridėtinės vertės mokesčiu.

9.2. Prekių kainos užsakymo pateikimo momentu yra galutinės ir prekių gavimo momentu papildomos nuolaidos ir (ar) nuolaidos su lojalumo kortelėmis Pirkėjui netaikomos.

9.3. Internetinėje parduotuvėje www.vitaminaiplius.lt   galiojantys pasiūlymai ir akcijos taikomi tik internetinėje parduotuvėje.

9.4. Pirkėjas taip pat gali atsiskaityti už prekes atliekant išankstinį apmokėjimą bankiniu pavedimu į Pardavėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

9.5. Užsisakydamas ir (ar) pirkdamas prekes internetinėje parduotuvėje  www.vitaminaiplius.lt  , Pirkėjas negali už prekes atsiskaityti dovanų čekiais, nuolaidų kuponais ir (ar) kitais būdais, kurie neįvardyti kaip atsiskaitymo priemonė šioje Taisyklių dalyje.

10. Prekių pristatymas

10.1. Prekės gali būti pristatytos vienu iš žemiau nurodytų būdų:

10.1.1. Pirkėjo nurodytu adresu (gyvenamoji vieta ar kitas adresas) (Venipak siuntų tarnyba);

10.1.2. Pirkėjo pasirinktą paštomato terminalą (Venipak paštomatas).

10.2 Prekės į Pirkėjo pasirinktą paštomato terminalą arba Pirkėjo nurodytu adresu pristatomos per 2–14 (dvi–keturiolika) dienų nuo užsakytų prekių apmokėjimo. Prekės pristatomos darbo dienomis.

10.3. Kai prekės pristatomos Pirkėjui nurodytu adresu, Pirkėjas, pastebėjęs prekių kiekio, kokybės ar asortimento neatitikimų, privalo tai pažymėti siuntos važtaraštyje, nedelsiant informuoti Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytu tel. numeriu arba el. pašto adresu ir turi teisę nepriimti prekių. Jei Pirkėjas pretenzijų neturi, jis privalo pasirašyti važtaraštyje. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje, laikoma, kad prekės jam pristatytos tinkamai ir tinkamos kokybės.

10.4. Kai prekės pristatomos į Pirkėjo pasirinktą paštomato terminalą, Pirkėjas privalo atsiimti prekes iš terminalo nė vėliau kaip per paštomato operatoriaus nurodytą terminą. Kai siunta pristatoma į Pirkėjo pasirinktą paštomato terminalą, paštomato operatorius trumpąja SMS žinute ir/ar el. laišku atsiunčia kodus, kurie skirti siuntos atsiėmimui. Neatsiėmus prekių iš paštomato per nustatytą terminą, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo prekių užsakymą anuliuoja, nutraukia prekių pirkimo ir pardavimo sutartį, o sumokėtos sumos grąžinamos Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo anuliavimo dienos.

10.5. Pirkėjas, atsiimdamas prekes pats ar priimdamas jam pristatytas prekes, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užsakymo numerį.

10.6. Prekės į Kuršių Neriją nepristatomos.

11. Sutarties atsisakymas. Prekių grąžinimas

11.1. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti www.vitaminaiplius.lt  sudarytos pirkimo –pardavimo sutarties ir grąžinti užsakytas ir nusipirktas prekes, turi apie tai aiškiai informuoti Pardavėją paštu arba el. paštu per 14 kalendorinių dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos, perduoti Pardavėjui prekes Taisyklių 11.6 punkte nustatyta tvarka.

11.2. Pirkėjas gali pasinaudoti pavyzdine sutarties atsisakymo forma, kurią Pardavėjas paruošė vadovaudamasis 2014 m. balandžio 30 d. patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-154

11.3. Jei Pirkėjas atsisako prekės pirkimo–pardavimo sutarties ir grąžina prekes, sumokėta pinigų suma Pirkėjui grąžinama:

11.3.1. jeigu už prekes Pirkėjas atsiskaitė išankstiniu bankiniu pavedimu arba per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą, pinigai grąžinami pervedant sumokėtą sumą į Pirkėjo (mokėtojo už prekes) sąskaitą, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių grąžinimo dienos;

11.4. Grąžinamas ar keičiamas kokybiškas prekes Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui originalioje ir nepažeistoje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kaip gavo Pirkėjas, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, instrukciją ir garantinį taloną (jei tokie buvo pateikti kartu su preke) ir/ar kitus prekės priklausinius. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės negali būti naudotos, privalo būti nesugadintos ir nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuplėštos apsauginės plėvelės, nenuimtos ir/ar nepažeistos etiketės, nepažeista/nesugadinta pakuotė). Kai prekė grąžinama Pardavėjui, už jos supakavimą ir sukomplektavimą yra atsakingas Pirkėjas. Jeigu prekė yra sugadinta, nepilnos komplektacijos, netvarkinga, nėra tinkamai supakuota ar yra panaudota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės ir negrąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtų pinigų.

11.5. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui šių prekių:

11.5.1. kurios neatitinka Taisyklių 11.4 p. išdėstytų sąlygų.

11.5.2. kokybiškų maisto produktų, kurie įtraukti į greitai gendančių prekių sąrašą https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.233705/asr.

11.5.3. supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios netinkamos grąžinti dėl higienos ar dėl sveikatos apsaugos;

11.5.4. kitų prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

11.6. Pirkėjas prekes perduoda (grąžina):

11.6.1. jei Pirkėjas pageidauja grąžinti prekes Pardavėjui (MB „Baltic Web Agency“) paštu ar pasinaudojat siuntų kompanijos paslaugomis, tokiu atveju prekių grąžinimo sąlygos derinamos individualiai el. paštu info@vitaminaiplius.lt arba tel. Nr. +370 601 67626 darbo dienomis nuo 8 val. iki 18 val.

11.7. Pirkėjui nusprendus atsisakyti www.vitaminaiplius.lt sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties ir grąžinti užsakytas ir nusipirktas kokybiškas prekes, Pardavėjas nekompensuoja Pirkėjui prekių grąžinimo išlaidų.

11.8. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas patvirtina, kad internetinėje parduotuvėje  www.vitaminaiplius.lt   pateikti duomenys yra tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas ne tik Pirkėjo, bet ir trečiųjų asmenų atžvilgiu, jei Pirkėjas nurodė neteisingus ar neišsamius duomenis ir (ar) jų nepakeitė. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

12.2. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo ir Pardavėjas neprisiima atsakomybės už tokių veiksmų pasekmes.

12.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas. Pardavėjas nėra atsakingas dėl bet kokių trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų ar ieškinių, kurie būtų pagrįsti tiesioginiu ar netiesioginiu šioje internetinėje parduotuvėje esančios ar per ją prieinamos informacijos naudojimu, neatsižvelgiant į tos informacijos šaltinį.

12.4. Internetinėje parduotuvėje  www.vitaminaiplius.lt pateikta informacija yra informacinio pobūdžio ir negali būti suprantama kaip galinti pakeisti kvalifikuotą vaistininko ar gydytojo konsultaciją.

13. Asmens duomenys

13.1. Duomenų tvarkymo tikslai ir apimtis. Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi internetinės parduotuvės paslaugų teikimo, administravimo, taip pat užsakytų prekių pirkimo pardavimo sutarčių įvykdymo tikslais. Duomenys taip pat gali būti tvarkomi statistinės analitikos tikslais. Jums išreiškus sutikimą, Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi lojalumo programos administravimo ir vykdymo tikslais. Internetinėje parduotuvėje registruotų pirkėjų duomenų tvarkymo apimtis, gavėjai, saugojimo terminai pateikiami Internetinės parduotuvės pirkėjų privatumo politikoje.

13.2. Tiesioginė rinkodara ir profiliavimas. Pirkėjo el. pašto adresu, telefono numeriu gali būti siunčiami pasiūlymai, naujienlaiškiai ir kita reklaminė informacija, jeigu Pirkėjas pateikdamas šiuos savo duomenis internetinėje parduotuvėje neprieštaravo dėl tokio šių duomenų panaudojimo. Pirkėjo pateikti kontaktiniai asmens duomenys, taip pat pirkimų istorija gali būti naudojami automatiškai parinkti pasiūlymus ar taikomas nuolaidas, jeigu Pirkėjas dėl to neprieštaravo. Gavus Pirkėjo sutikimą, jam gali būti pritaikomi pasiūlymai pagal ankstesnių pirkimų istoriją arba paties Pirkėjo nurodytus duomenis. Pirkėjas turi teisę bet kada atsisakyti tokių pranešimų gavimo ir profiliavimo, kreipdamasis el. paštu info@vitaminaiplius.lt, taip pat paspausdamas atitinkamas nuorodas gaunamuose pranešimuose. Pirkėjas taip pat gali atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo ir profiliavimo, atitinkamai pakeisdamas nuostatas (t. y. nuimdamas pažymėjimą ar varnelę) savo elektroninėje paskyroje.

13.3. Duomenų tikslumas ir teisingumas. Pirkėjas internetinėje parduotuvėje  www.vitaminaiplius.lt   turi pateikti tik savo ir tikslius asmens duomenis. Jeigu Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų asmens duomenis, už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą yra atsakingas pats Pirkėjas.

13.4. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, t. y. gauti informaciją, kokie jo asmens duomenys, kokiais tikslais ir kokiais teisiniais pagrindais tvarkomi, kas yra jų gavėjai, kiek laiko duomenys saugomi.

13.5. Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius ar neteisingus savo duomenis, kuriuos tvarko Pardavėjas.

13.6. Pirkėjas taip pat turi teisę atsisakyti reklaminių pranešimų gavimo ir profiliavimo, taip pat atšaukti sutikimą tvarkyti jo sveikatos duomenis profiliavimo tikslais.

13.7. Pirkėjas turi teisę reikalauti apriboti jo asmens duomenų tvarkymą, kai tam yra pagrindo.

13.8. Pirkėjas turi teisę prašyti ištrinti duomenis arba įgyvendinti savo teisę gauti ir/ar perduoti savo duomenis kitam duomenų valdytojui.

13.9. Pirkėjo teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, įgyvendinamos pateikiant paklausimą el. paštu Pardavėjui info@vitaminaiplius.lt, nustačius Pirkėjo asmens tapatybę. Atsakymą Pardavėjas pateikia Pirkėjui el. paštu, kurį Pirkėjas nurodė kaip savo el. pašto adresą pirkimo paskyroje, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Pirkėjas taip pat gali dėl savo teisių įgyvendinimo kreiptis į Pardavėją užpildydamas atitinkamą paklausimo formą, skelbiamą interneto svetainėje.

13.10. Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt, E. pristatymo dėžutė: 188607912.

14. Skundų nagrinėjimo ir atsakymų teikimo tvarka bei baigiamosios nuostatos

14.1. Pirkėjas bet kokius nusiskundimus, paklausimus ir (ar) pranešimus siunčia el. paštu info@vitaminaiplius.lt arba kreipiasi telefonu +370 601 67626 darbo dienomis nuo 8:00 iki 18:00 val.

14.2. Skundai dėl produkto kokybės nagrinėjami skubos tvarka per 2 (dvi) darbo dienas.

14.3. Atsakymas į pateiktą nusiskundimą ar pranešimą, nesusijusį su produkto kokybe, pateikiamas Pirkėjui per 5 (penkias) darbo dienas.

14.4. Jeigu pirkėjas nėra patenkintas galutiniu MB „Baltic Web Agency“ atsakymu, dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo pirkėjas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuva; elektroniniu paštu tarnyba@vvtat.lt, telefonu +370 5 2626751, interneto svetainė www.vvtat.lt ; jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje ginčų sprendimų platformoje  http://ec.europa.eu/odr/ .

14.5. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo–pardavimo sutartimi ar užsakymu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.